Het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP) is een vereniging zonder winstoogmerk van advocaten die de volgende doelen vooropstelt:

het bevorderen van de wetenschappelijke studie van het publiekrecht;
het verdedigen van de belangen van haar leden.
Het genootschap is opgericht op 21 juni 2001. De statuten zijn gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2001.Onze site wordt momenteel vernieuwd. Intussen staan we nog steeds ter beschikking via de gekende kanalen.